Оваа страница содржи врски од изворните #TidyTuesday податоци и Rmd рендериран HTML од соодветниот настан во КИКА. За изворниот код можете да го посетите репозиториумот на Github.

Датум Податоци Rmd тетратка
2019-09-03 Moore's law dataset HTML
2019-09-10 Amusement Park injuries dataset HTML
2019-09-17 National Park Visits HTML
2019-09-24 School Diversity HTML
2019-10-01 All the Pizza HTML
2019-10-08 Powerlifting HTML
2019-10-15 S&P индекс HTML
2019-10-22 Horror Movies HTML
2019-11-05 Bike and Walk Commutes HTML